CAFIB


1. CAFIB vznikl v roce 1978 s cílem zachránit brazilského filu před zmizením, protože mnoho chovatelů v Brazílii křížilo toto plemeno s neapolským mastinem, mastifem,německou dogou a dalšími.

 

 

2. Základním pravidlem CAFIBu je výběr – nemůže se mluvit o chovu bez vědomé selekce psů. CAFIB třídí psy na základě analýzy fenotypu temperamentu a nervového systému u všech psů s rodokmenem, nebo bez něj (včetně těch, kteří mají registr původu CAFIBu, když mají více než jeden rok). Pouze schválení psi mohou být použiti do chovu.

 

 

3. Jedinou politikou CAFIBu je brazilský fila. Psi jsou důležitější než osoby, které je chovají a dělají kynologickou politiku ve svém jménu.

 

 

4. Všichni chovatelé filů musí bojovat za zachování tří základních charakteristik plemene: jeho fenotypu, temperamentu a psychiky.

 

 

5. Chovatelé filů musí zlepšovat plemeno vycházejíce výlučně z genetické dědičnosti.

Křížení je ekologický zločin.

 

 

6. Milovníci fily musí akceptovat plemeno takové jaké je. Kdo chce psa přítulného, neagresivního, nesmí zkoušet změnit filu, nýbrž chovat jiné plemeno.

 

 

7. Fila musí vypadat jako fila. Pokud se pes podobá neapolskému mastinovi, nebo mastifu, nebo německé doze, není to fila

.

8. Neexistuje černý fila. Tato barva u fily je výsledkem jeho křížení s německou dogou a neapolským mastinem.

 

 

9. Nejen černí psi jsou kříženci. Existují kříženci fily ve všech barvách.

 

 

10. Přemýšlejte o tom všem dříve, než si koupíte štěně brazilského fily.

 

Fila CAFIBu je čistokrevný fila bez jakékoliv příměsi cizí krve,který vznikl přirozeným vývojem bez lidské manipulace během posledních staletí ve státě MINAS GERAIS.

 

CAFIB původně vznikl uvnitř CBKC(CBKC je v evropě FCI).S ohlášeným cílem zachránit čistotu plemene navrhoval provést přísnou analýzu a přezkoušení všech filů v Brazílii,ale toto jeho úsilí bylo neustále napadáno a bojkotováno většinou chovatelů produkujících křížence.

Proto vystoupil z CBKC a nyní je samostatným specializovaným chovatelským kubem.O tom,jak samotné brazilské úřady hodnotí práci a přístup obou kynologických organizací z pohledu zachování jejich národního plemene a ke které mají větší důvěru nejlépe vypovídá fakt,že v roce 1980 brazilské ministerstvo zemědělství udělilo CAFIBu pravomoc kontrolovat na celém území rodokmeny brazilského fily.

 

O významu CAFIB svědčí zájem chovatelů všech zemí o štěňata po psech prověřených a schválených touto organizací. V současnosti to již uznávají i přední představitelé CBKC. S CAFIB spolupracují a i oni chovají na cafibových psech. Totéž platí v řadě evropských zemí, na chov CAFIBem schválených filů se orientují chovatelé ve Španělsku, Belgii, Holandsku, Rakousku, Německu, Jugoslávii a jinde.

 


Mnoho psů v ČR, kteří mají oficiální PP FCI, by nebylo CAFIB nikdy schváleno do chovu.

Na tento problém bylo mnohokrát poukazováno a upozorňováno českými chovateli, kteří znají plemeno, jeho historii i jeho problémy. Dosud marně. Takto smýšlející chovatelé založili v r. 2000 speciální kynologický klub ONÇEIRO.

Chovatelé sdružení v tomto klubu dodržují všechny zásady CAFIB a chovají pouze na jedincích prověřených a schválených touto brazilskou organizací. Ve svých řadách uvítáme všechny poctivě smýšlející chovatele či obdivovatele, kterým záleží na zachování tohoto skvělého plemene v jeho autentické podobě.

 

 zdroj:kniha Brazilský fila od rozhodčího CAFIB ing.Jana Kubeši

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode