SOUČASNOST BRAZILSKÉHO FILY 

  

V současné době každý, kdo se opravdu zajímá o toto plemeno, ví, že přímo v Brazílii se tamní chovatelé dopustili neodpustitelného poškození tohoto výjimečného a na světě unikátního plemene. Dnes to již sami přiznávají. V 70. letech byla obrovská poptávka po těchto psech. Někteří chovatelé, aby uspokojili své finanční ambice a přizpůsobili vzhled psů vkusu a zálibám městských obyvatel, křížili fily s mastify, mastiny a německými dogami. Během několika let byla situace v Brazílii katastrofální, tito množitelé kříženců dosáhli téměř úplné likvidace plemene.
Přímo brazilské prameny uvádějí 80% kříženců a pouze 20% čistokrevných filů. Většina těchto "chovatelů" byla členy CBKC, což je v Brazílii kynologická organizace, která je členem FCI. Smutnou pravdou je, že to bylo právě CBKC, které svojí ústupkářskou politikou vůči množitelům téměř zavinilo zánik plemene. Výše zmiňovaní množitelé se nevyhnuli ani falzifikaci rodokmenů ve velkém. Mnoho tzv. filů s falešnými rodokmeny bylo vyvezeno do Ameriky i Evropy a tak se tento problém rozrůstal jako podhoubí.

Naštěstí se za záchranu čistokrevného brazilského fily postavili lidé, kteří s ním bok po boku pracovali na svých fazendách desítky let. Nejpovolanější z povolaných. Brazilští fazendeiros - obdoba našich zemědělců a statkářů.

 


V roce 1978 byla založena komise pro zachování čistokrevného brazilského fily CAFIB (Clube de Aprimoramento do fila brasileiro - Klub pro zachování a zkvalitnění brazilského fily.) V témže roce vyšla podrobná odborná publikace Dr. Paola Santos Cruz s názevem Jak rozeznat filu od křížence. Rok poté brazilské ministerstvo zemědělství udělilo CAFIBu pravomoc nad kontrolou a chovem jejich národního plemene. Z celkem pochopitelných důvodů se někteří z těch nepoctivých nebo problematiky neznalých chovatelů snažili význam CAFIB i osobnosti Dr. Paola S. Cruz bagatelizovat a nevyhnuli se tomu ani v ČR.

Dnes je naprosto neoddiskutovatelným faktem, který si vzali za své všichni zodpovědní chovatelé filů na celém světě, že tento vážený a uznávaný právník a kynolog byl a dosud je největší autorita na plemeno brazilský fila. O významu CAFIB svědčí zájem chovatelů všech zemí o štěňata po psech prověřených a schválených touto organizací. V současnosti to již uznávají i přední představitelé CBKC. S CAFIB spolupracují a i oni chovají na cafibových psech. Totéž platí v řadě evropských zemí, na chov CAFIBem schválených filů se orientují chovatelé ve Španělsku, Belgii, Holandsku, Rakousku, Německu, Jugoslávii a jinde.
Mnoho psů v ČR, kteří mají oficiální PP FCI, by nebylo CAFIB nikdy schváleno do chovu. Na tento problém bylo mnohokrát poukazováno a upozorňováno českými chovateli, kteří znají plemeno, jeho historii i jeho problémy. Dosud marně. Takto smýšlející chovatelé založili v r. 2000 speciální kynologický klub ONÇEIRO. Chovatelé sdružení v tomto klubu dodržují všechny zásady CAFIB a chovají pouze na jedincích prověřených a schválených touto brazilskou organizací. 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode