Jak rozeznat čistokrevného filu

Dr. Paulo Santos Cruz.
(Poprvé publikováno v prosinci 1978 v časopise "O FILA")

Chovatelé bez skrupulí, kteří zavedli křížení do plemene fila brasileiro, často používají neapolského mastina a anglického mastifa. Použití psů plemene německá doga s cílem získat černou barvu snadněji než s použitím neapolských mastinů doplňuje obraz. Kříženci fily s jedním z těchto plemen byli kříženi s kříženci filů s dalšími plemeny. Z toho důvodu nyní nacházíme jedince, kteří kromě znaků fily vykazují znaky těchto tří plemen. Pokud známe filu, je snadné rozeznat a odlišit křížence.

POSTAVA
FILA (Fig. I)
Za prvé se musí pozorovat všeobecné proporce psa. Fila je pravoúhlý, jeho délka (od hrudníku po zadní část stehna) musí být větší než jeho výška v kohoutku. Polovinu výšky psa tvoří hrudník (od kohoutku ke sternu) a polovinu tvoří noha od lokte k zemi. Přesto, že postava je obdélníková, je kompaktní, dává dojem velké koncentrace síly, spojené s obratností, rychlostí a odolností.

čistokrevný fila
AB = délka, CD = výška, CE = hloubka hrudníku,
DE = délka nohy k lokti, PQ = linie očí
AB > CD, CE = ED, XZ = ZM, XZ > XY

 

Fila s neapolským mastinem (Fig. II)
Kříženci fily s neapolským mastinem vykazují postavu prodlouženou, s krátkýma nohama, velmi širokým hrudníkem, dávají dojem velké hmotnosti a malé obratnosti. Postava typicky krátkých linií. Pohyb vykazuje velké boční kolísání od středu těžiště, které je způsobeno tím, že při běhu je obtížné přiblížit tlapy, protože nohy jsou velmi krátké a hrudník velmi široký. Spodní linii tvoří dvě křivky: první konkávní - od rukojeti hrudní kosti k zadní části sterna, jako síť, druhá konvexní - od zadní části sterna ke slabině.

kříženec fily s neapolským mastinem
AB >> CD, CE > ED, XZ << ZM, XZ < XY, XZ || ZM

 

Fila s německou dogou (Fig. III)
Kříženci fily s německou dogou ukazují postavu čtvercovou - délka je stejná jako výška. Výška je dána především velmi vysokýma nohama, které jsou vyšší než hloubka hrudníku. Obraz, který dává, je všeobecně pes krátký, vysoký, na dlouhých nohách, dlouhý krk odděluje hodně hlavu od těla, malé nebo žádné předhrudí. Typ dlouhých linií.

kříženec fily s německou dogou
AB = CD, CE < ED, XZ >= ZM, XZ > XY, XZ || ZM || OL, 3-5 || 7-8

 

Fila s mastifem (Fig. IV)
Kříženci s mastifem jsou velcí, gigantičtí, postava téměř kvadratická. Krk silný, ačkoliv ne příliš krátký. Horní linie vodorovná, velmi mírně klesající k zádi. Ocas nasazený vysoko. Málo laloku. Působí dojmem nezájmu nebo nevrlosti. kříženec fily s anglickým mastifem
AB > CD, CE < ED, XZ < ZM, XZ <= XY

 

Barva
Fila
Fila má normálně tři barvy:
1) Žlutá, od světlé hnědé po tmavě kaštanovou, přes žlutou lehce popelavou k načervenale žluté. S maskou nebo bez masky a bez černých uší. Maska je limitována na čenich.
2) Žíhaná. Základní barva může být jakákoliv z uvedených v bodě 1, i když převládá zlatě žlutá nebo načervenalá. Žíhání je řídké nebo husté, je tvořeno malými černými pruhy. Pruhy jsou malé, jemné, stejně široké po celé jejich délce, vždy velmi nepravidelně rozložené. Spojují se po délce páteře, tvoříce "V". Pokud se týče masky, stejně jako v bodě 1. Objevují se bílé skvrny všeobecně na prstech, nebo stoupají na zápěstí. Mohou být rovněž na předhrudí, mohou stoupat až na krk, tvoříce límec. Dále mohou být rovněž na špičce ocasu.
3) Třetí barva, málo běžná: čistě bílá, s žíhanými plotnami, bílá barva nemá jakékoliv známky černé, ani na kůži. Plotny jsou většinou na každé straně hlavy, mohou tvořit deku na zádech a mohou být na zádi.
Barva očí u fily má vždy tendenci ke žluté, ve všech kombinacích.


Fila s neapolským mastinem
1) Černá břidlicová barva, oči černé nebo žluté do červena.
2) Světle popelavá, oči barvy popela nebo modré.
3) Žíhané na popelavém podkladě, s černými pruhy. Pruhy jsou velmi početné, krátké, začínají široké a rychle se zužují. Černá barva pruhů není čistá, ale spíše břidlicová. Mají tendenci spojovat se na kohoutku, tvoříce malé černé skvrny, ze kterých se rozbíhají pruhy.

Fila s německou dogou
1) Jantarová černá, oči rovněž černé. Časté jsou malé bílé skvrny na předhrudí, které stoupají až k hrdlu. Na nohách tyto bílé skvrny stoupají jako podkolenky, a nejsou symetrické, tj. na jedné noze stěží dosahují k polovině nártu, zatímco u druhé stoupají až k lokti.
2) Bílá s velkými černými skvrnami jako holandský skot.

3) Bílá s černými a žlutými skvrnami, které se omezují na hlavu.
4) Myší šeď s nepravidelnými černými skvrnami a namodralýma očima.
5) Žlutá, bez černé masky, oči příliš světlé.


Fila s mastifem
Mastif-filové mají všeobecně následující barvy:
1) Meruňkově žlutá, s černou maskou, která kryje celý čenich a stoupá až čelo, zahrnuje i oči.
2) Žlutá silně popelavá, s maskou omezenou na okraje pysků a uší.
3) Žíhaná, s dlouhými a nepravidelnými černými pruhy na intenzivně načervenalém podkladě. Pruhy jsou tak četné a tak široké, že černé pruhy jsou téměř stejné šířky jako pruhy podkladové barvy. Černá maska.

HLAVA
Vzhledem k velkému počtu detailů, které je nutno hodnotit, tyto budou číslovány při popisu hlavy fily. Při popisu kříženců se použije stejných čísel.

Čistokrevný fila - profil
1) Hlava je rozdělena na dvě v podstatě stejné části: čenich a lebku. Čenich je maličko (téměř vůbec) kratší než lebka (XZ=ZM).
2) Horní linie čenichu mívá lehkou změnu směru od bodu spojení nosní trubice s přední kostí, tj. kde končí kost a začíná chrupavka. Římský nos.
3) Stop -Z- prakticky neexistuje. Při pohledu z profilu je stop výsledkem zvýšení nadočnicových oblouků, které mezi sebou tvoří mírnou brázdu sahající až do poloviny lebky. Toto mírné, téměř neviditelné stoupání je opravdový stop.
4) Horní linii lebky při pohledu z profilu tvoří mírná křivka od stopu po týlní hrbol, je perfektně pravidelná, tvoří nejvyšší bod lebky. Ačkoliv je to křivka, tato linie je téměř rovná.
5) Vyčnívající týlní hrbol, výrazně vystupující z linie šíje - M.
6) Přední linie čenichu začíná klesat kolmo, posléze se změní v dlouhou křivku, která končí spodní linií čenichu. Tato křivka -Y- je perfektní, jako narýsovaná kružítkem.
Takto je spodní linie čenichu tvořena horními pysky. Spodní pysky mají zubaté okraje. Švy pysků jsou výrazné.
7) Uši začínají pod linií očí (P-Q) a zvednou se nad ni pouze tehdy, když je pes v pozoru. Nasazení je v nejzadnější části lebky. Kořen je šikmý - přední část nasazení ucha je výše než zadní. Kůže uší je velká, silná, na koncích zakulacená. Normálně má fila uši velké.

Čistokrevný fila - pohled zepředu
8) Nos nezabírá celou přední část čenichu. Musí být viděn čenich na každé straně nosu. Barva nosu je černá.
9) Čenich má hodně otevřené křivky, konvexní, které dávají dostatek prostoru na nasazení kořenů zubů. Křivka horního pysku je při pohledu zepředu značně otevřená a symetrická (2/4 z Fig. V). Střední křivka (T Fig.I) je méně konvexní než křivka kořene (S fig.I) a než křivka konce (R Fig. I). Proto při pohledu shora je čenich u kořene široký, méně široký ve středu a znovu poněkud širší na konci.
10) Zuby jsou vzhledem k rozměrům čenichu malé, ačkoliv široké. Horní řezáky jsou do špičky, téměř trojúhelníkové. Skus nůžkový.
11) Oči zapuštěné do silné kůže. Nadočnicové oblouky tvoří dvě zvýšení, jako by čelo bylo prasklé v místě střední brázdy, která v mírném oblouku stoupá až do poloviny lebky. Oči jsou dobře oddělené, mají tendenci ke kulatosti, hlavně u psů, kteří mají spadená spodní víčka.
12) Boční strany hlavy jsou rovné, harmonicky klesají k bočním stranám čenichu (3/5 Fig.I), bez prudkého přechodu.

 

Fila s neapolským mastinem - profil
1) Čenich velmi krátký v poměru k lebce, v proporci přibližně 1/3 ke 2/3 (XZ je menší než ZM).
2) Horní linie čenichu je rovná, rovnoběžná s lebkou.
3) Stop je velmi vyznačený, tvořený čelní kostí, v které nadočnicové oblouky vypadají jako zapadnuté, téměř nenahmatelné.
4) Horní linie lebky je rovná, přímá, rovnoběžná s čenichem. Kůže tvoří hodně vrásek.
5) Vystupující týl (stejně jako u fily).
6) Přední linie čenichu kolmá, klesající a tvořící také dolní linii. Tedy celá kontura čenichu je tvořena horními pysky (XY). Spodní pysk je viditelný, pouze když je tlama otevřená. Jeho okraje jsou rovné a nepravidelně oddělené od čelisti.
Čenich je hlubší než delší, jinými slovy vzdálenost od horní linie k dolní je větší než vzdálenost od kořene ke konci čenichu (XY je větší než XZ).
7) Uši jsou nasazeny velmi vysoko, na horní úrovni lebky, v poměru k její velikosti jsou malé. Kořen ucha téměř vodorovný.

Fila s neapolským mastinem - pohled zepředu (Fig. VI)
8) Nos zabírá celý předek čenichu.
9) Křivky čenichu jsou velmi málo výrazné, boční strany čenichu klesají v přímce, uhlopříčně, tvoříce téměř trojúhelníkový tvar otevřené tlamy, která je většinou pootevřená (2/4 z obrázku Fig.VI).
10) Skus klešťový nebo předkus.
11) Malé oči, zvýrazněně oválné, velmi oddělené, posazené blízko bočních stran čela.
12) Lebka velmi dlouhá. Její boky konvexní (nafouknutá tvář), což zvyšuje kulatý výraz a tvoří velmi patrný přechod ke kořeni čenichu (3/5 z Fig. VI).

 

Fila s německou dogou - profil
1) Délka čenichu stejná nebo delší než lebky.
2) Horní linie čenichu rovnoběžná s lebkou a spodní linií (XZ || ZM).
3) Stop dobře vyznačený, střední, kolmý, tvořený čelní kostí.
4) Horní linie lebky rovná, prakticky rovnoběžná s horní a dolní linií čenichu (XZ || ZM || OL).
5) Týlní hrbol málo nebo vůbec znatelný.
6) Přední linie čenichu kolmě klesající, zakřivuje se až v bodě, kdy se mění ve spodní.
7) Uši vysoko nasazené, úzké, jemné.

Fila s německou dogou - pohled zepředu (Fig.VII)
8) Velký nos, který zabírá celou šířku čenichu (7/8 Fig. VII).
9) Boční strany čenichu rovné a kolmé, tvoří čtverec (2/4 Fig.VII).
10) Velké zuby, skus klešťový nebo nůžkový.
11) Oči oddělené, kulaté, malé, prakticky na úrovni kůže.
12) Boční strany hlavy a čenichu rovné, ploché, mezi sebou rovnoběžné (3/5 || 7/8, Fig.VII).

 

Fila s mastifem - profil
1) Čenich krátký vzhledem k lebce (XZ menší než ZM).
2) Horní linie čenichu rovná.
3) Stop kolmý, strmý, tvořící s horní linií čenichu téměř pravý úhel. Stop je tvořen čelem.
4) Horní linie lebky odděluje nafouklé čelo od lebky.
5) Týl stěží patrný.
6) Přední linie čenichu (XY) odkloněná v důsledku spodního předkusu. Horní pysky ne moc hluboké, v některých případech nekryjí spodní pysky.
7) Uši velmi malé, jemné, trojúhelníkové, velmi vysoko nasazené. V některých případech jsou nasazeny na horní části lebky.

Fila s mastifem - pohled zepředu (Fig. VIII)
8) Malý nos, který zabírá jen střed čenichu.
9) Čenich málo hluboký, dominantní je vystrčení špičky brady (předkus nebo kleště).
10) Zuby nepravidelné, špatně posazené.
11) Oči malé, oválné, dobře oddělené, hluboké, tmavé barvy - většinou jako lískový ořech.
12) Pro velmi vysoké nasazení uší a vyklenutí boků hlavy je běžné, že vzdálenost mezi kořenem uší je menší než obvyklá mezi ušními žlázami. Výsledek - hlava při pohledu zepředu vykazuje kosočtvercovou formu (9/6 menší než 3/5, Fig. VIII).

 

ZÁVĚR
Evidentně všechny tyto detaily nebudou přítomny u všech kříženců. Každý z nich se objeví pouze tehdy, když jeho genetický potenciál převáží, buď díky své síle nebo posílený spojením otcovského a mateřského faktoru, nebo v důsledku větší koncentrace jednoho plemene. Ve většině případů kříženci představují následující fenotypy:

Kříženci s neapolským mastinem
1) postava výrazně obdélníková;
2) výrazně krátkých linií;
3) krátké nohy;
4) spodní linie ze dvou obrácených linek: konkávní u hrudníku, konvexní u břicha;
5) horní linie má tendenci k pronesení;
6) rovná záď;
7) krátký ocas vysoko nasazený, s tendencí zakroutit se nebo spadnout na záda;
8) hlava malá, krátká a velmi hluboká;
9) čenich hlubší než delší;
10) visící pysky;
11) špička spodní čelisti (brada) skryta visícími pysky;
12) tlama většinou otevřená, jako kdyby se dusil - při pohledu zepředu má otvor výrazně trojúhelníkový tvar;
13) stop je velmi zvýrazněný a příkrý;
14) uši nasazené vysoko, malé, jemné;
15) strany lebky konvexní, mohutné. Při pohledu zepředu je křivka lebky zvýrazněná kulatostí stran hlavy, které jí dávají tvar téměř koule, což způsobuje, že čenich vypadá ještě užší a vykazuje přerušení po cestě od stran lebky ke stranám čenichu;
16) hrdlo s podbradkem;
17) barvy: černá, tmavě žíhaná na podkladě silně popelavém, černé popelavé pruhy;
18) chování hlučné, ukazuje agresivitu vůči jiným psům a osobám, i v případech, kdy akceptuje přiblížení těchto osob;
19) temperament nerozhodný, často začíná a končí reakci bez důvodu, aby ji znovu začal pokud je povzbuzen. Všeobecně má slabý nervový systém. Útok je přízemní, přikrčuje nebo snižuje předek, útočí na spodní části těla, od kolena dolů, aby nepřítele povalil.

Kříženci s německou dogou
1) postava jasně čtvercová;
2) vysoké nohy;
3) krátké storno, způsobující prudké zvedání dolní linie;
4) záhyby kůže na bocích, i u psů
5) horní linie trupu rovná;
6) zaď velmi málo skloněná;
7) ocas dlouhý a jemný;
8) krk dlouhý, rozšiřuje se, když se přibližuje k ramenům;
9) úzký hrudník;
10) ramena orientovaná dopředu, téměř nad krkem;
11) hlava dlouhá, úzká a málo hluboká;
12) horní strany hlavy rovnoběžné;
13) stop více příkrý;
14) uši úzké a vysoko nasazené;
15) boční strany hlavy a čenichu rovnoběžné;
16) barvy: zářivě jantarová černá, bílé úzké dlouhé skvrny, soustředěné na předhrudí, bílé skvrny na předních nohách - asymetrické, výše na jedné noze, žlutá silně popelavá barva, s namodralýma očima, bílá s velkými černými skvrnami, žíhaná s dlouhými pruhy na žlutém podkladě;
17) chování nervózní, neklidné nebo apatické, znuděné;
18) slabý temperament;
19) citlivé nervy (nízký práh vzrušivosti).

Kříženci s mastifem
1) postava gigantická, téměř čtvercová;
2) hlava velmi široká a hluboká, málo dlouhá;
3) stop vysoký, příkrý;
4) nafouklé čelo;
5) uši malé, vysoko nasazené, prakticky na vrcholu lebky;
6) čelo velmi vrásčité;
7) týlní hrbol stěží patrný;
8) čenich málo hluboký;
9) předkus, brada vyčnívá;
10) celý krk stejně široký, středně dlouhý;
11) laloky ne příliš patrné;
12) hrudník hluboký a široký;
13) nohy silné a vysoké;
14) ocas vysoko nasazený s tendencí se kroutit;
15) barvy: meruňkově žlutá s černou maskou, žíhaná s černými širokými pruhy na rumělkově žlutém podkladu. Počet pruhů je tak velký, že základní barva vypadá stejně široká jako pruhy, s úseky, které by se mohly kvalifikovat spíše jako skvrnité a nikoliv žíhané;
16) chování apatické, indiferentní;
17) povaha bez odpovídající reakce nebo bázlivá (couvá a schovává se) - když útočí, ukazuje viditelně svůj výcvik, to je útok přízemní nebo přešlapuje po boku pána.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode